Skurcz naczyniowy w krwawieniu podpajęczynówkowym

neurologiczne.pl & skurcz naczyniowy w krwawieniu podpajęczynówkowymKrwotok podpajęczynówkowy .. skurcz naczyń ( np. nimodypina ) Powikłania krwotoku podpajęczynówkowego Do powikłań krwotoku podpajęczynówkowego należą: powtórne krwawienie, którego ryzyko jest większe w ciągu doby od pęknięcia tętniaka, skurcz naczyniowy o naj ...