Padaczka po TIA

neurologiczne.pl & padaczka po TIAPrzemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA) .. padaczkowe. Objawy TIA mogą występować w postaci przemijającego braku widzenia na jedno oko, niedowładu kończyn, zaburzenia czucia, zaburzenia mowy. Wystąpić mogą również zaburzenia chodu, zawroty głowy, omdlenia, przemijająca nie ... Drętwienie prawej strony twarzy i zaniki pamięci .. padaczkę, niedługo mam mieć badanie MR. Co mi jest? W zasadzie należy jeszcze poczekać na wynik MR i ewentualnie powtórzyć EEG. To mogą być objawy padaczki, zaburzeń naczyniowych np. TIA, migreny. ...