Osłabienie mięśniowe twarzy

neurologiczne.pl & osłabienie mięśniowe twarzyKrwiak nadtwardówkowy .. osłabienie siły mięśniowej po stronie przeciwnej do urazu, zwolnione tętno. Rozpoznanie ustala się na podstawie tomografii komputerowej ( CT ), rzadziej śródoperacyjnie. Leczenie krwiaka nadtwardówkowego Leczenie krwiaka nadtwardó ... Zespół Guillaina-Barrego .. osłabienie siły mięśniowej. Niedowład mięśni może przybrać postać uogólnioną. Odruchy ścięgniste ulegają osłabieniu lub zanikają. W rzadkich przypadkach dochodzi do zajęcia układu oddechowego, częściej do porażenia nerwu twarzoweg ...