Odma wewnątrzczaszkowa

neurologiczne.pl & odma wewnątrzczaszkowaZłamania podstawy czaszki .. odma wewnątrzczaszkowa, obecność krwiaka, postępujące pogorszenie ostrości wzroku oraz nasilające się objawy niedowładu nerwu twarzowego ( nerw twarzowy unerwia mięśnie mimiczne twarzy ). Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Szczeklik ...