Obszar hypodensyjny

neurologiczne.pl & obszar hypodensyjnyBól głowy i podwyższone ciśnienie przy zmianie naczyniopochodnej mózgowia .. obszar hypodensyjny ( 5mm ), nie ulegający wzmocnieniu kontrastowemu. Zmiana ta może odpowiadać bliźnie po przebytym incydencie naczyniopochodnym. Badanie MR mózgowia - w podkorowej istocie białej lewej okolicy czołowo - ciemienio ... Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne po pęknięciu tętniaka mózgu .. obszar malacji w prawym płacie czołowym. Poza tym struktury mózgu i móżdżku nieprzemieszczone bez zmian ogniskowych. Okład komorowy nieposzerzony, z pociąganiem rogu czołowego prawej komory bocznej. Zbiorniki podstawy i płynowe pr ... Szersza przestrzeń Virchow-Robin .. obszar hypodensyjny ( do 5mm ), niewzmacniający się. Obraz niejednoznaczny: szersza przestrzeń Virchow - Robin? lub ognisko naczyniopochodne? przebyte, w korelacji z danymi klin. Poza tym nie stwierdza sie obecności innych ognisk, ...

Diagnostyka skąpodrzewiaka .. obszaru w lewego. Badanie tk stwierdza się obecność hypodensyjnego obszaru w lewym słabie cieniemiowym , częściowo skroniowym i czołowym, z obrzekwym słabie cieniemiowym , częściowo skroniowym i czołowym, z obrzekiem losowym oraz ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ