Niespecyficzne ognisko hyperintensywne w obrazach pd i T2 zależnych

neurologiczne.pl & niespecyficzne ognisko hyperintensywne w obrazach pd i T2 zależnychMigrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. niespecyficzne ogniska,wielkości maksymalnie do 3 mm, hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych i FLAIR zlokalizowane są podkorowo w oby płatach czołowych. Nie stwierdza się zmian ogniskowych w móżdżku, w ciele modzeloatym i pniu ...