Niespecyficzne ogniska

neurologiczne.pl & niespecyficzne ogniskaOgnisko podwyższonego sygnału i glioza .. niespecyficzna, do okresowej kontroli w MR za 3 - 6 mies Dziś zrobiłam kontrolne MR i dostałam taki wynik: Kontrolne badanie MR głowy porównywalne wykazało obraz struktur mózgowia taki jak w badaniu poprzednim. Obserwowane ognisko ... Pojedyncze, niespecyficzne ognisko w centrum semiovale prawej półkuli mózgu .. niespecyficzne ognisko o średnicy 5mm, hyperintensywne w obszarach T2 zależnych i FLAIR zlokalizowane jest w centrum semiovale prawej półkuli mózgu - to opis rezonansu magnetycznego ośrodkowego układu nerwowego 15 letniej dziewczy ... Rozsiane zmiany naczyniowe w mózgu .. niespecyficzne odpowiadające morfologicznie ogniskom częściowego uszkodzenia dokonanym najpewniej w przeszłości np. na tle naczyniowym. Nie stwierdzam konfliktu naczyniowo nerwowego w zakresie nerwów VIII ani w zakresie wewnętrzno ...

Zaburzenia równowagi i ostrości widzenia, uciskowy ból głowy .. niespecyficznych ognisk o podwyższonym sygnale w obrazach T2 zależnych zlokalizowanych w istocie białej, największe o średnicy do 5 mm. Półkule mózgu i móżdżku bez innych ognisk patologicznych. Bez cech patologicznego wzmocnienia ... Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. niespecyficzne ognisko podwyższonego sygnału w czasie T2 i sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianie niedokrwiennej ewentualnie demienilizacyjnej. Bez cech świeżego niedokrwienia w sekw DWI. Nie stwierdza się niepra ... Ogniska w płacie skroniowym .. niespecyficznego ogniska demielinizacyjnego. Poza tym sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. Układ komorowy nieprzemieszczony. Szerokości układu komorowego i zbiorników przestrzeni podpajeczynówkowej w normie. Wskazana kontrola ...

Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu .. niespecyficzne ogniska podwyższonego sygnału w istocie białej przy tylnych rogach komór bocznych, poza tym mózgowie o prawidłowym sygnale. Przestrzenne płynowe zachowanie. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Zmiany n ... Pojedyncze niespecyficzne ognisko hiperintensywne do różnicowania pomiędzy przebytą zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną .. niespecyficzne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR wielkości 0,4 cm ( w w pierwszej kolejności do różnicowania pomiędzy przebytą zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną ). Poza tym obraz mózgowia ... Drobne ogniska degeneracyjne w istocie białej obu półkul mógu .. niespecyficzny charakter ognisk proponuje się wykonanie badania kontrolnego za 6 - 12 m - cy. Ponowne badanie MR: w istocie białej obu półkul widoczne są drobne ogniska degeneracyjne. Ich ilość i wielkość nie zmieniły się od ostat ...

Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne .. niespecyficznym charakterze. Cech wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się. Po kontraście w obrębie powierzchniowych partii płata ciemieniowego prawego podkorowo widoczne jest drobne naczynie, którego obraz w pierwszej kolejnoś ... Torbiele pajęczynówki i ognisko naczyniopochodne .. niespecyficzne demielinizacjia? - wskazane MR kontrolne. Obustronnie przypodstawnie w środkowych dołach czaszki widoczne przestrzenie płynowe przymózgowe po stronie lewej ok. 10x23 mm, po stronie prawej ok. 9x22 mm - torbiele paję ... Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. niespecyficzne ogniska,wielkości maksymalnie do 3 mm, hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych i FLAIR zlokalizowane są podkorowo w oby płatach czołowych. Nie stwierdza się zmian ogniskowych w móżdżku, w ciele modzeloatym i pniu ...

Ogniska demielinizacji przy niedoczynności przysadkowo-podwzgórzowej .. niespecyficznej demielinizacji? Wskazana kontrola MR. Poza tym sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. Układ komorowy nieprzemieszczony. Szerokości układu komorowego i zbiorników przestrzeni podpajęczynówkowej w normie. Szczegól ... Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. niespecyficzne ogniska podwyższonego sygnału w czasie T2 i sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom niedokrwiennym ewentualnie demienilizacyjnym. Reszta w normie. To jest wynik mojego męża. Lekarz, który go skierow ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym .. niespecyficznej demielinizacji ( być może naczyniopochodnej ). Poza tym sygnał tkanki mózgowej prawidłowy. W DWI nie ujawniono ograniczenia dyfuzji. Ciało modzelowate prawidłowej szerokości , o prawidłowym sygnale. Po dożylnym pod ...

Ognisko niespecyficznej demielinizacji naczyniopochodnej .. niespecyficznej demielinizacji naczyniopochodnej - co to ozncza? skąd się to bierze? Demielinizacja, czyli proces rozpadu osłonek mielinowych w układzie nerwowym. Naczyniopochodna oznacza, że zaburzenie ukrwienia doprowadziło do z ... Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. niespecyficzne, bez zmian w otoczeniu - wskazane badanie kontrolne za rok przysadka mózgoa o zaokrąglonej częsci górnej, jej wysokość na górnej granicy normy 7 - 8mmm, z niewielką asymetrią od strony lewobocznej, bez ewidentnych z ... Częste bóle głowy u dziecka przy ognisku hiperintensywnym płata czołowego .. niespecyficzne. Poza tym nie stwierdzam innych zmian ogniskowych w obrębie mózgowia. Nie stwierdzam patologicznego wzmocnienia. Układ komorowy bez przemieszczeń. Szerokość przestrzeni płynowych w normie. Badanie zakłócone przez ar ...

Ognisko hyperintensywne w obrębie istoty białej płata czołowego prawego .. niespecyficzna:naczyniopochodna?,demielinizacyjna?,poinfekcyjna?.Innych zmian ogniskowych oraz obrazów patologicznego wzmocnienia kontrastowego w mózgowiu nie stwierdzono. Obszar siodła i nadsiodłowy prawidłowy. Ciało modzelowate ... Glioza i zmiany naczyniopochodne przy problemach z zachowaniem równowagi .. niespecyficzne ogniska gliozy, naczyniopochodne? w ciele modzelowatym i płacie czołowym nie można wykluczyć drobnych ognisk mogących sugerować tło demielinizacyjne. prawdopodobnie powoduje to moje problemy z chodzeniem oraz brak r ... Niespecyficzne ogniska hiperintensywne w obrębie istoty białej obu półkul mózgu .. niespecyficzne naczyniopoczodne lub demielizacje. Obszar siodła i nadsiodłowy prawidłowy. Ciało modzelowate prawidłowej szerokośći, bez zmian ogniskowych.Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny, bez przemieszczeń w ...

Ogniska hiperintensywne w płacie czołowym i w centrum semiovale .. niespecyficzne zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne?Poza tym uwidocznione przeglądowo struktury mózgowia zmian patologicznych nie wykazują. Ciało modzelowateo prawidłowej morfologii sygnału. Układ komorowy symetryczny,nieposz ... Podkorowe ogniska hypodensyjne rozsiane obustronnie na sklepistości .. niespecyficzny dla zmian naczynioochodnych. Co mi jest? Czy to może być coś poważnego? Są to najpewniej zmiany naczyniopochodne, związane z miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym czy cukrzycą, które pojawiają się z wiekiem. Najlepiej ... Ogniska hiperintensywne w obszarze korowo-podkorowym zakrętu czołowego .. niespecyficznym charakterze.Nie stwierdza sie zmian w ciele modzelowatym ani w strukturach podnamiotowych.Uklad komorowy symetryczny,nieposzerzony,nieprzemieszczony.Po podaniu srodka kontrastowego bez patologicznego wzmocnienia.Ob ...

Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. niespecyficznym demielizacjom . Ognisko o sygnałach płynowych wie.12x8mm w okolicy prawego hipokompa( odcinkowe poszerzenie pajęczynówki ? - torbielowate ) , poza tym ok . Byłam u lekarza , wykonałam testy na bolerioze , są ok , w ... Bóle głowy przy niespecyficznych ogniskach w płatach czołowych i ciemieniowym .. niespecyficznych ognisk o podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencjiFLAIR, zlokalizowanych w płatach czołowych i lewym płacie ciemieniowym - najpewniej o charakterze naczynoipochodnym. Poza tym strukt ... Ogniska hiperintensywne podkorowe w płacie czołowym po wypadku .. niespecyficzne ogniska hiperintensywne podkorowe w prawym płacie czołowym o srednicy do 4 mm - kilka Takie zmiany nie koniecznie muszą mieć związek z przebytym urazem. Mogą powstawać wraz z wiekiem. Niestety nie napisała tu Pani z ...

Ogniska niespecyficznej demielinizacji w zakresie istoty białej środków półowalnych .. niespecyficznej demielinizacji( naczyniopochodnej ). Obraz zmian stacjonarny. Dodam, ze byl podany kontrast. Prosze o opinie. Na podstawie samego wyniku MR głowy nie jestem w stanie powiedzieć Pani jakie będzie to mieć konsekwencj ... Drobne ognisko hiperintensywne o charakterze niespecyficznym .. niespecyficznym. Co oznacza to badanie? Co należy zrobić w takiej sytuacji? Należy obserwować i ewentualnie powtórzyć badanie lub zastosować dalszą diagnostykę. Wszystko zależy jakie są występujące u Pani dolegliwości. Myślę, że n ... Przyparcie przysadki do siodła tureckiego wskutek poszerzenia zbiornika nadsiodłowego .. niespecyficzna. Poszerzenie zbiornika nadsiodłowego powoduje przyparcie przysadki do siodła tureckiego.* Opisane ognisko hiperintensywne jest niewielkie i pojedyncze zatem jeśli brak niepokojących objawów neurologicznych jest to n ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ