Neurotoksoplazmoza

neurologiczne.pl & neurotoksoplazmozaToksoplazmoza .. Neurotoksoplazmoza Pierwotniak charakteryzuje się szczególnym powinowactwem do tkanki mózgowej. Prowadzi do zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych i mózgu. Do rozwoju choroby dochodzi przede wszystkim u osób z obniżoną odpornością ( ... Zmiany w EEG przy drobnych atakach padaczki .. neurotoksoplazmozą, która zostałaby zauważona w badaniach neuroobrazowych. W ciąży również mogą wystąpić napady padaczkowe, co jest szczególnie niebezpieczne dla dziecka, dlatego w ciąży leczenie musi być również kontynuowane. ...