Naczyniakowatość siatkówki

neurologiczne.pl & naczyniakowatość siatkówkiNaczyniakowatość siatkówkowo - móżdżkowa Naczyniakowatość siatkówkowo - móżdżkowa, czyli choroba von Hippla - Lindaua, jest kolejnym i rzadko spotykanym zaburzeniem nerwowo - skórnym o podłożu genetycznym i dziedziczeniu autosomalnym dominującym. Do objawów choroby należ ...