Mutacje genowe alzheimer

neurologiczne.pl & mutacje genowe alzheimerDiagnostyka choroby Alzheimera .. mutacji genowych potwierdzających dziedziczną chorobę Alzheimera. Ostateczne potwierdzenie choroby dostarczają dane histopatologiczne badanych wycinków mózgu. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom II ...