Dystrofia mięśni Beckera

neurologiczne.pl & dystrofia mięśni BeckeraDystrofia mięśniowa Duchennea i Beckera .. Dystrofia mięśniowa Beckera Dystrofia mięśniowa Beckera jest dziedziczona w w sposób recesywny sprzężony z płcią ( chromosomem X ) - taki sam sposób jak w przypadku dystrofii mięśniowej Duchennea. Natomiast obraz kliniczny jest ła ... Dziedziczenie dystrofii mięśniowej Duchennea i Beckera .. dystrofię mięśniową Duchennea lub Beckera przekaże swojemu potomstwu zmutowany gen ? Może przekazać chory gen córce, wtedy będzie nosicielką, zachoruje gdy również matka przekaże gen córce, gdy jest albo nosicielką albo chora. Ojc ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ