Mielinoza środkowa

neurologiczne.pl & mielinoza środkowaDemielinizacja .. mielinoza środkowa mostu; - zmiany demielinizacyjne obwodowego układu nerwowego np. zespół Guillaina - Barrego. ...