Leczenie TIA

neurologiczne.pl & leczenie TIAPrzemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA) .. Leczenie TIA W przypadku zwężenia tętnicy szyjnej rozważa się endarterektomię ( usunięcie blaszek miażdżycowych z tętnic ), angioplastykę naczyń oraz stentowanie tętnicy szyjnej. Leczenie farmakologiczne polega na stosowaniu leków ... Przejściowe ataki niedokrwienne TIA .. leczenie? TIA, czyli przemijający atak niedokrwienny wywołany jest przerwą w dopływie tlenu do mózgu. Czynników mogących powodować taki stan jest wiele: zakrzepy w naczyniach zaopatrujących mózg, miażdżyca, nadpłytkowość, migotani ...