Kwasica ketonowa obrzęk mózgu

neurologiczne.pl & kwasica ketonowa obrzęk mózguObrzęk mózgu .. kwasicy ketonowej, niedokrwienia, niedotlenienia tkanki mózgowej. Dziej się tak, ponieważ w wyniku niedotlenienia w komórce kumulują się m.in. jony sodu, wodoru i mleczany, co znacznie zwiększa osmolalność płynu wewnątrzkomórkoweg ...