Głęboka stymulacja śródmózgowa

neurologiczne.pl & głęboka stymulacja śródmózgowaNeurochirurgiczne leczenie drżenia samoistnego .. głęboką stymulacją mózgu, czyli wszczepieniem elektrody stymulującej. Do powikłań zabiegu należą: krwotok śródmózgowy, niedowład połowiczy, zaburzenia czucia, zaburzenia połykania, zaburzenia mowy. Dorota Kozera Literatura: 1 ) M. ... Leczenie operacyjne dystonii .. głęboka stymulacja śródmózgowa gałki bladej. Wcześniej stosowano też pallidotomię, czyli nieodwracalne uszkodzenie gałki bladej wysoką temperaturą, obecnie odchodzi się od tej metody. Przed operacją warto jeszcze przeprowadzić bad ... Dystonia szyjna .. głęboka stymulacja śródmózgowa, która jest metodą skuteczną. Dobrze, aby wykonała Pani badania genetyczne w kierunku dystonii. ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ