Encefalopatia badania

neurologiczne.pl & encefalopatia badaniaBadania elektrofizjologiczne układu nerwowego .. encefalopatii metabolicznych, stanów pourazowych, u pacjentów z zaburzeniami świadomości, chorych nieprzytomnych oraz przy bólach głowy ( głównie migrenowych ). Elektromiografia Elektromiografię ( EMG ) wykonuje się z użyciem igły ... Powiększający się umiarkowany zanik mózgowia korowo-podkorowego .. encefalopatia pourazowa. W roku 2007 wykonałem badanie TK głowy wynik: cechy zaniku korowo - podkorowego mózgowia. Po za tym obraz jest prawidłowy. Obecne badanie MR głowy wykonane 2009 roku wykazuje: umiarkowanego zaniku korowo - ...