Diagnostyka w krwotoku podpajęczynówkowym

neurologiczne.pl & diagnostyka w krwotoku podpajęczynówkowym



Objawy oponowe .. diagnostyce zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych, zapalenia mózgu oraz krwotoku podpajęczynówkowego. Mogą one również występować w guzach wewnątrzczaszkowych i po przebytych urazach mózgu. Do najważniejszych i najczęściej badanych ... Krwotok podpajęczynówkowy .. Diagnostyka krwotoku podpajęczynówkowego Podstawowym badaniem wykonywanym przy podejrzeniu krwotoku podpajęczynówkowego jest tomografia komputerowa ( CT ), szczególnie w początkowym okresie oraz rezonans magnetyczny ( MR ) wykonyw ...