Centrum semiovale półkule mózgu

neurologiczne.pl & centrum semiovale półkule mózguPojedyncze, niespecyficzne ognisko w centrum semiovale prawej półkuli mózgu .. centrum semiovale prawej półkuli mózgu - to opis rezonansu magnetycznego ośrodkowego układu nerwowego 15 letniej dziewczynki. W pozostałej części opisu wszystkie wymieniane obiekty były w normie - prawidłowe. Opis mało precyzyjny. ... Ciągły ucisk w okolicach skroni .. centrum semiovale; dwukomorową 10mm zmianę płynową - lakuna lub torbiel. Ponadto nie stwierdza się zmian ogniskowych w obu półkulach mózgu, móżdżku i pniu mózgu. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. Przerost migdałka gardłow ... Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. centrum semiovale lewej półkuli drobne ok 5mm hiperdensyjne ognisko - drobne zwapnienie? krwawienia śródmózgowego. W płącie czołowym przystrzałkowo hiperdensyjne, drobne ogniska układające się wzdłuż zakrętów korowych - mogą odpow ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ