Candida zapalenie układu nerwowego

neurologiczne.pl & candida zapalenie układu nerwowegoGrzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. Candida ( szczególnie Candida albicans ), Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans. U osób z obniżoną odpornością wszystkie grzyby są patogenne. Grzyby są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie ( woda, ziemia, żywność, klimat ...