Brak łaknienia po udarze

neurologiczne.pl & brak łaknienia po udarzeZaburzenia łaknienia, ciągła senność oraz depresja po udarze niedokrwiennym mózgu .. brak apetytu, jest ciągle senna, niechęć - najgorsze przeszkody do usprawniania oraz niedowład kończyn górnych, słabe prostowniki grzbietu oraz głowy oraz ogólną zaburzoną potrzebę wykonywania czegokolwiek. Wydaje się, że również ...