Angiopatia amyloidowa mózgu

neurologiczne.pl & angiopatia amyloidowa mózguKrwotok śródmózgowy .. angiopatia amyloidowa, czyli odkładanie się nierozpuszczalnego białka w naczyniach, malformacje naczyniowe, guzy mózgu, stosowanie leków pobudzających centralny układ nerwowy, przedawkowanie leków przeciwzakrzepowych i trombolityc ...