Akson anatomia

neurologiczne.pl & akson anatomiaAnatomia układu nerwowego .. akson ) i liczne wypustki krótkie ( dendryty ). Aksony przewodzą impulsy bioelektryczne od ciała komórki na obwód. Natomiast dendryty w kierunku odwrotnym, z odwodu do ciała komórki. Neurony połączone są ze sobą za pomocą złącza n ...