Zespół naprzemienny

neurologiczne.pl & zespół naprzemiennyZespoły naprzemienne Zespoły naprzemienne są wynikiem jednostronnego uszkodzenia pnia mózgu w przebiegu chorób naczyniowych, guza czy procesy zapalnego objawiającego się, jako osłabienie siły mięśniowej po stronie przeciwnej do uszkodzenia. Zespoły na ...