Zaburzenia mózgu TIA

neurologiczne.pl & zaburzenia mózgu TIAPrzemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA) .. zaburzenia rytmu serca, chwilowy spadek ciśnienia, nadpłytkowość, czerwienica prawdziwa, choroba samych naczyń wewnątrzmózgowych, napady padaczkowe. Objawy TIA mogą występować w postaci przemijającego braku widzenia na jedno oko, ...