Wrodzony zanik mięśni

neurologiczne.pl & wrodzony zanik mięśniDystrofia obręczowo - kończynowa i wrodzona .. wrodzona Dystrofia wrodzona może się ujawnić już w życiu płodowym i jest chorobą dziedziczącą się w sposób autosomalny recesywny związaną z defektem genu dla białka merozyny. Do objawów należą: osłabienie i zanik mięśni ( słabe ru ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ