Wewnątrzmaciczne krwawienie do mózgu

neurologiczne.pl & wewnątrzmaciczne krwawienie do mózguWodogłowie .. wewnątrzmacicznej, urazu okołoporodowego ( prowadzącego do krwawienia śródczaszkowego i wewnątrzkomorowego ), zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych, guza mózgu. Wodogłowie komunikujące W przypadku wodogłowia komunikującego nie doch ...