Ubytki pola widzenia

neurologiczne.pl & ubytki pola widzeniaGuzy wrodzone ośrodkowego układu nerwowego .. ubytki pola widzenia, zaniewidzenie ), zaburzenia pamięci, wodogłowie. Oprócz badań obrazowych ( CT, MR ) powinny zostać wykonane badania hormonalne, które mogą ujawnić zaburzenia w funkcjonowaniu nadnerczy i tarczycy. Potworniak ...