Torbiele pasożytnicze

neurologiczne.pl & torbiele pasożytniczePasożytnicze zarażenia ośrodkowego układu nerwowego .. torbiele potomne. Rozpoznanie ustalane jest na podstawie badań obrazowych i serologicznych. Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu torbieli przy dogodnej lokalizacji oraz podawaniu albendazolu, mebendazolu. Dorota Kozera Liter ...