Torbiel szyszynki ze zwapnieniami

neurologiczne.pl & torbiel szyszynki ze zwapnieniamiZwapnienia i torbiel szyszynki .. torbieli wielkości 15 mm, podejrzenie torbiel szyszynki, układ komorowy położony ośrodkowo, mózgowie bez wyodrębniających się zmian ogniskowych, widoczne umiarkowane zaniki podkorowe i zaniki móżdżku. Zmiany torbielowate oraz zwap ...