Tomografia krwotok

neurologiczne.pl & tomografia krwotokKrwotok śródmózgowy .. tomografię komputerową ( CT ), angio - CT i rezonans magnetyczny. Nakłucie lędźwiowe w przypadku krwotoku śródmózgowego jest przeciwwskazane. Leczenie krwotoku śródmózgowego jest objawowe, a w przypadku dużych krwotoków wymagana j ... Krwotok podpajęczynówkowy .. tomografia komputerowa ( CT ), szczególnie w początkowym okresie oraz rezonans magnetyczny ( MR ) wykonywany przede wszystkim po około tygodniu od udaru. Istotne znaczenie ma również nakłucie lędźwiowe, angiografia, angio - CT, an ... Agresja i silne napady złości po krwotoku podpajęczynówkowym .. tomograf nie wykazał żadnych zmian. Niestety mogą to być objawy spowodowane dostępem neurochirurgicznym po klipsowaniu tętniaka, kiedy to często dochodzi do ucisku płata czołowego. Proponuję wsparcie farmakologiczne oraz odpowiedn ...

Krwiak mózgu w płacie czołowym i obrzęk mózgu .. Tomografia po urazie: ogniska krwotoczne obu płatów czołowych z obecnością wynaczynionej krwi w okolicach przymózgowych, niewielki listkowy krwiak przymózgowy, cechy obrzęku obu półkul ze spłyceniem rowków mózgowych. Przemieszczen ... Omdlenia, drgawki, przyspieszony puls, szybka męczliwość i krwotoki z nosa .. tomograf i rezonans również były prawidłowe. Mimo to wprowadzono mi lek - Depakine 500. Od początku źle tolerowałam ten lek. Chodziłam *przymulona*, ospała, ogólnie miałam kilka miesięcy wyjętych z życiorysu. Na szczęście mama pos ... Dobra placówka dla osób po wylewie krwotocznym w Gdyni .. tomografię i na tym skończyli. Podają jej tylko leki na podwyższenie ciśnienia. Gdzie mogę znaleźć dobrą placówkę w Gdyni, w której lekarze mogliby się zająć mamą? Wydaje mi się że Akademia Medyczna w Gdańsku, tam są najlepsi leka ...