Przyczyna obrzęku mózgu i leczenie

neurologiczne.pl & przyczyna obrzęku mózgu i leczenieObrzęk mózgu .. przyczyny. Leczenie farmakologiczne opiera się na obniżeniu ciśnienia wewnątrzczaszkowego i polega na stosowaniu glikokortykosteroidów ( deksametazon ), które dodatkowo przywracają prawidłową przepuszczalność śródbłonka naczyń, ma ...