Tomografia drugie badanie

neurologiczne.pl & tomografia drugie badanieBadanie tomografii komputerowej głowy a obraz wewnątrz i zewnątrzczaszkowy .. tomografii komputerowej głowy obrazuje także jeśli jest coś złego na zewnątrz czaszki, powierzchownie pod skórą? czy tylko to co znajduje się wewnątrz? drugie ewentualne pytanie jeśli tylko wewnątrz to jakie badanie mogło by okaza ... Silne migreny z wymiotami, mdłościami i światło- oraz dźwiękowstrętem .. tomografia głowy, badanie zatok, tętnic szyjnych &#8211* nic nie wykazały, wszystko ok&#8230* z jednej strony tylko wypada się cieszyć ale z drugiej nie pomogło mi to w moim problemie&#8230* jeden z lekarzy powiedział ...