Zmiany w mózgu wielkości 9 mm

neurologiczne.pl & zmiany w mózgu wielkości 9 mmZmiany demielinizacyjne w okolicach trójkątów komór bocznych .. zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykomorowo po stronie prawej, kilka bardzo drobnych ognisk rozsianych w obu półkulach mózgu. Podnamiotowo ... Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. zmian ogniskowych w móżdżku, w ciele modzeloatym i pniu mózgu. Nerwy VII i VIII oraz okolice kątówmostowo - móżdżkowych obustronnie prawidlowe. Przysadka mózgowa prawidłowej wielkości. Skrzyżowanie wzrokowe nieucisnięte. Gałki ocz ... Nadmierne napięcie mięśni przy zmianach demielinizacyjnych okołokomorowych .. zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykomorowo po stronie prawej, kilka bardzo drobnych ognisk rozsianych w obu półkulach mózgu. Podnamiotowo ...

Zaburzenia mikcji, drętwienie krocza i stóp oraz osłabienie kończyn a stwardnienie rozsiane .. zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykomorowo po stronie prawej, kilka bardzo drobnych ognisk rozsianych w obu półkulach mózgu. Podnamiotowo ...