Obszar is w obrazach T2

neurologiczne.pl & obszar is w obrazach T2Ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. obszar w obrazach T2 - zależnych oraz Flair zlokalizowany w istocie białej podkorowej na pograniczu płata czołowego i ciemieniowego po str prawej o charakterze naczyniopochodnym. Innych zmian ogniskowych w mózgowiu nie widać. Ukła ... Wykrzepiony tętniak .. obszar o wymiarach9,6x7,9mm9 ( projekcja poprzeczna )x8,7mm( projekcja czołowa ). Obszar ten ma nieco podwyższony sygnał zarówno w obrazach TIRM jak i T2 - zależnych,w sekwencji TOFnie stwierdzono jednak w jego obrębie ewidentnego ... Zmiana o cechach malacji w obrębie hipokampa i silne bóle głowy .. obszary hyperintensywne w obrazach T2 zależnych i hypointensywne w obrazach T1 zależnych - płynowe, nie wzmacniające się po podaniu środka kontrastującego - poszerzone przestrzenie Virchowa - obina; z dyskretnymi cechami gliozy wo ...

Zmiany odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej .. obszary nieprawidłowej IS - podwyższonej w obrazach T2 zależnych, oraz T2 FLAIR, obniżonej w obrazachT1 zależnych odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej. Co oznacza taki opis? Zmiany po przebytych incydentach naczyniowych ... Nieregularny obszar podwyższonego sygnału w obrazach T2-zależnych .. obszar podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i flair przy rogu tylnym lewej komory bocznej. Nie stwierdza się cech dodatniego objawu masy,raczej widoczne pociąganie komory. Czy mógłby Pan przetłumaczyć to na polski? Taka ... Zmiany naczyniowopochodne na tle przewlekłej niedostateczności krążenia mózgowego .. obszary w obrazach T2 zależnych oraz flair zlewające się przykomorowo odpowiadające najpewniej zmianom naczyniowopochodnym na tle przewlekłej niedostateczności krążenia mózgowego. W obrębie pnia mózgu zmiana również najpewniej nac ...

Proces demielinizacyjny w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej .. obszary w obrazach T2zależnych oraz flair zlokalizowane w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej o śr 4mm,ok 4 ognisk podkorowo na sklepistościach o śr 3mm,jedna zmiana nad stropem k.bocznej prawej przechodząca na ... Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. obszary o podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD - zależnych,ubogosygnałowe w obrazach T1 - zależnych i sekwencji FLAIR,nieulegające wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku.Opisywane obszaryukładają się prostopadle do układu ... Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. obszary o podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD - zależnych,ubogosygnałowe w obrazach T1 - zależnych i sekwencji FLAIR,nieulegające wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku.Opisywane obszaryukładają się prostopadle do układu ...

Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. obszary hiperintesywne w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR.Ogniska o tym samym charakterze stwierdza się w istocie białej półkul mózgu,w obszarach jader podstawy,w prawym konarze mózgu,w prawej półkuli móżdżku i w obrębie ... Bóle i zawroty głowy oraz drżenie ręki przy dyskopatii .. obszarów patologicznego wzmocnienia kontrastowego. 2 ) RM mózgowia ( badanie dwufazowe ) Wykonano dwufazowe badanie RM mózgowia w obrazach T1 i T2 zależnych oraz w sekwencji FLAIR, w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałk ... Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. obszarach T2 - zaleznych Promieniście do opisanych ognisk wzdłuż włókien istoty białej widoczne są pasma hiperintynsywne w obrazach T2 - zależnych, hypointensywne w oszarach T1 - zależnych. Obraz budzi podejrzenie poszerzonych prz ...

Niespecyficzne obszary hiperintensywne w płacie czołowym prawym .. obszary w obrazach T2 Flair o śr.2mm - zmiany niespecyficzne, naczyniopochodne? Układ komorowy ustawiony pośrodkowo,nieposzerzony, z przewagą objętości lewej komory. Niewielkie zgrubienia śluzówkowe w zatokach szczękowych. Obfitsz ... Obszar o wysokim sygnale w okolicy ciemieniowej prawej w cetrum semiovale .. obszar o wysokim sygnale w obrazach T2 i Flair o śr.3mm.???? ... Obszar o wysokim sygnale w obrazach T2 i Flair a borelioza i stwardnienie rozsiane .. obszar o qysokim sygnale w obrazach T2 i Flair o średnicy 3mm, mogący odpowiadać pojedynczej zmianie o charakt.deminienilizacyjnym lub pozapalnym. Zmiana nie ulega wzmocnieniu kontrastowemu i jest niewidoczna w obrazach T1 niezale ...

Zmiany o charakterze demielinizacyjnym przy asymetrii komór bocznych .. obszary podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych,więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz odpowiada zmianom o charakterze demielinizacji pierwotn ... Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. obszary podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych, więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz odpowiada niewielkim zmianom o charakterze demieliniza ... Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. obszary podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych, więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz odpowiada niewielkim zmianom o charakterze demieliniza ...

Drobne zmiany demielinizacyjne okołokomorowo i w rdzeniu kręgowym .. obszary 1 - 1.5mm okołokomorowo, hiperintenstwne w obrazach T2zależnych i w sekwencji Flair - drobne zmiany demielinizacyjne? Do zróznicowania ze zmianami niedokrwiennymi.W grzbietowej części mostu na przekrojach strzałkowych w ob ... Zmiany demielinizacyjne lub naczyniopochodne oraz zmiany zapalne w sitowiu .. obszar nieznacznie hiperintensywny w obrazach T2 - zaleznych i FLAIR o wym ok 1.5 x 1.2, obecnie bez efektu masy z towarzyszącym poszerzeniem rogu dolnego komory bocznej prawej. Obraz może sugerować proces demielinizacyjny lub zmi ... Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. obszary podwyższonego sygnału w obrazach t2 , które nie demontują ograniczenia dyfuzji , jak również nie wzmacniają się po dożylnym podaniu kontrastu - obraz Mr przemawia za przewlekłymi zmianami niedotleniowo - niedokrwiennymi . ...

Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. obszarów o podwyższonej IS w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR o charakterze naczyniopochodnym niedokrwiennym lub demielinizacyjnym. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne ... Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. obszarów podwyższonej IS w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR o charakterze demielinizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwiennym.Zmiany widoczne podkorowo obustronnie w okolicy zakrętu nabrzeżnego. Układ komorowy symetryc ... Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej .. obszary podwyższonego sygnału w obrazach FLAIR i T2 , izointensywne w obrazach T1 ,nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu , bez cech zaburzonej dyfuzji wody - zmiany nie specyficzne. Drobne punktowate przestrzenie płynowe w sąsie ...