Sekwencje MRI

neurologiczne.pl & sekwencje MRIDrobne ogniska hyperintensywne w istocie białej .. sekwencji T1 celem różnicowania ze zmianami demielinizacyjnymi. Jednak generalnie często w badaniu MRI opisywane są zmiany naczyniowe, które nie stanowią problemu klinicznego. ... Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. sekwencji SE I FSE oraz FLAIR, DWI w płaszczyznach czołowych, strzałkowych i poprzecznych. Proszę o interpretację badania. Trzeba wykonać badanie MRI z kontrastem, gdyż obraz CT jest za mało dokładny. ...