Gromadzenie się wody w mózgu

neurologiczne.pl & gromadzenie się wody w mózguObrzęk mózgu .. gromadzenia wody i zwiększonego stężenia sodu dochodzi do wzrostu objętości tkanki mózgowej. Występuje w przebiegu urazów głowy, udaru mózgu, infekcji ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia równowagi osmotycznej osocza. Jest szc ... Długość trwania obrzęku mózgu po wypadku .. gromadzenia się wody w tkance mózgowej w wyniku razu, infekcji OUN. Obrzęk mózgu powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego co jest zagrożeniem życia, objawia się jako szereg ubytków neurologicznych, m.in zaburzenia świadomości ...