Przeciwciała w chorobie Devica

neurologiczne.pl & przeciwciała w chorobie DevicaChoroba Devica .. przeciwciała ( tzw. NMO - IgG ) przeciwko akwaporynie 4 ( kanał wodny w błonie komórkowej ). Do typowych objawów należą: ślepota jednego lub obu oczu. Natomiast zmiany w rdzeniu są głównie typu martwiczego a nie typowo demieliniza ... Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. przeciwciała jądrowe ujemne. W SM ognisko powinno się wzmocnić po kontraście, a tutaj tak się nie stało. Jednak zmiany w badaniu potencjałów wzrokowych mogą sugerować proces demielinizacyjny, jednak inny niż SM jak choroba Devic - ...