Pojedyncze ognisko w mózgu

neurologiczne.pl & pojedyncze ognisko w mózguBadania obrazowe mózgu .. pojedynczego fotonu ( SPECT ) Metoda SPECT pozwala na wykrycie wczesnych ognisk niedokrwienia, ognisk padaczkorodnych oraz na różnicowanie otępienia alzheimerowskiego od naczyniowego. Badanie to polega na dożylnym podaniu substanc ... Ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. pojedynczy drobny o śr 6mm hiperintensywny obszar w obrazach T2 - zależnych oraz Flair zlokalizowany w istocie białej podkorowej na pograniczu płata czołowego i ciemieniowego po str prawej o charakterze naczyniopochodnym. Innych z ... Pojedyncze, niespecyficzne ognisko w centrum semiovale prawej półkuli mózgu .. pojedyncze, niespecyficzne ognisko o średnicy 5mm, hyperintensywne w obszarach T2 zależnych i FLAIR zlokalizowane jest w centrum semiovale prawej półkuli mózgu - to opis rezonansu magnetycznego ośrodkowego układu nerwowego 15 letn ...

Ognisko o charakterze naczyniopodobnym Pojedyncze drobne ognisko podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej lewej półkuli mózgu w sąsiedztwie rogu tylnej lewej komory bocznej, najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się o ... Ognisko jamiste w płacie skroniowym .. pojedyncze ognisko naczyniopochodne 5mn śr. Struktury tylnego dołu czaszki, spoidło wielkie i pień mózgu bez nieprawidłowości. Mam 32 lata i od pół roku obserwuję zawsze podczas snu drganie prawej połowy twarzy promieniujące na sz ... Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. Pojedyncze ognisko śr. 4 mm widoczne jest w ciele modzelotwatym . Pozanamiotowo zmian ogniskowych o patologicznej intensywności sygnału nie stwierdza się. Szerokość układu komorowego prawidłowa. Prawidłowy obraz MR pnia mózgu. Prz ...

Zaznaczone zaniki korowe mózgu w młodym wieku .. pojedyncze, drobne ognisko, średnicy 2 mm o charakterze demilinizacyjnym zlokalizowane w prawej półkuli mózgu w okolicy ciemieniowo - potylicznej nie ulegające wzmocnieniu pokontrastowemu. Zaznaczone zaniki korowe mózgu oraz niewi ... Drobne pojedyncze ogniska niedokrwienne .. pojedyncze drobne ogniska hyperintensywne w obrazach T2 zależnych oraz Flair o cechach drobnych pojedynczych ognisk niedokrwiennych. Hypoplastyczny początkowy odcinek P1 tętnicy tylnej mózgu. Co oznacza taki wynik? W badaniu MRI o ... Naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu .. Pojedyncze naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu. Poza tym mózgowie o prawidłowej strukturze bez zmian ogniskowych. Układ komorowy poszerzony bez przemieszczeń. Przestrzeń płynowa przymózgowa prawidło ...

Bóle głowy przy ogniskach zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej .. pojedyncze ogniska zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej. poza tym struktury mózgu i móżdżku bez zmian ogniskowych, o prawidłowej intensywności sygnału tkanki nerwowej. układ komorowy o ogniskowo poszerzonym świetle w zakre ... Zaburzenia pamięci a zaniki korowo-podkorowe mózgowia .. Pojedyncze ognisko naczyniopochodne , poniedokrwienne w prawej półkuli mózgu. Proszę o jakiekolwiek wyjaśnienie tego opisu na prostszy język . Zaniki korowo - podkorowe są związane najprawdopodobniej z procesem starzenia się. Zmia ... Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. pojedyncza, ogniskowa zmiana o charakterze degeneracyjno - demielinizacyjnym, naczyniopochodnym średnicy ok. 4mm. Pozostała część istoty białej i szarej mózgu prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy nieprzemieszczony, nieposzerzon ...

Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR .. pojedyncze ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR - naczyniopochodne, wielkości 5mm. Cech patologicznego wzmocnienia pokontrastowego nie uwidoczniono. Niewielki zanik podkorowy mózgu z przewagą w prawej półkuli. Układ ... Zmiany pourazowe w mózgu typu uszkodzenia aksjonalnego .. pojedyncze małe ogniska o podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji gradientowej zlokalizowane w istocie białej w tylnych częściach obu płatu czołowych z większą zmianą w płacie czołowym prawym & ... Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. pojedyncze nieprawidłowe obszary o podwyższonej IS w obszarach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR o charakterze demielinizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwiennym. Największa pośród zmian osiąga 6mm i położona jest do przodu i ...

Ogniska naczyniopochodne w obrębie podkorowej substancji mózgu okolicy czołowej .. pojedyncze, hyperintensywne ogniska w obrębie podkorowej substancji mózgu w okolicy czołowej. Mają charakter naczyniopochodny. Co oznacza to badanie? Co mi jest? Mój tata w wynikach miał tak samo . Minął rok a ta choroba błyskawic ... Zawroty głowy i drętwienie kończyn przy ogniskach demielinizacyjnych tkanki nerwowej .. pojedyncze ogniska zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej, największe średnicy 6mm w lewym płacie czołowym. Pozostałe struktury mózgu i móżdżku bez zmian, o prawidłowej intensywności sygnału tkanki nerwowej. Układ komorowy s ... Bóle głowy przy karotyzacji tętnicy tylnej mózgu .. pojedyncze ognisko o sygnale umiarkowanie wzmożonym w obrazach FLAIR i T2 zależnych, najpewniej naczyniopochodne, poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych; w badaniu angio - MR w fazie tetniczej: karotyzacja tętnicy tylnej mó ...