Pasożyty zarażenie

neurologiczne.pl & pasożyty zarażeniePasożytnicze zarażenia ośrodkowego układu nerwowego .. pasożyty występuje bardzo rzadko i są to zwykle zarażenia wtórne. W Polsce najczęściej dochodzi do zarażenia toksoplazmozą ( Toxoplasma gondii ), która wykazuje szczególne powinowactwo do tkanki mózgowej. Inne czynniki etiologiczn ...