Oponiak rdzenia

neurologiczne.pl & oponiak rdzeniaBadanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. oponie twardej. Wskazania dla punkcji lędźwiowej * podejrzenie zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych * podejrzenie zapalenia mózgu * podejrzenie krwotoku podpajęczynówkowego * stwardnienie rozsiane * choroba Creutzfeldta - Jakoba P ... Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. Oponiaki rdzenia kręgowego powodują ból o charakterze korzeniowym, niedowład kończyn dolnych, a nawet ich porażenie ( niemożność wykonania ruchu ), zaburzenia zwieraczy. Leczenie polega na operacyjnym usunięciu guza. Dorota Kozera ... Guzy rdzenia kręgowego .. oponiaki i wyściółczaki, rzadziej guzy przerzutowe i gwiaździaki. Można je podzielić ze względu na lokalizację na guzy wewnątrzrdzeniowe i zewnątrzrdzeniowe ( wewnątrztwardówkowe i zewnątrztwardówkowe ). Nowotwory wewnątrzrdzeniow ...