Ogniskowe zaburzenia neurologiczne

neurologiczne.pl & ogniskowe zaburzenia neurologiczneKrwotok podpajęczynówkowy .. ogniskowe objawy neurologiczne tj. niedowład połowiczy, zaburzenia mowy. Diagnostyka krwotoku podpajęczynówkowego Podstawowym badaniem wykonywanym przy podejrzeniu krwotoku podpajęczynówkowego jest tomografia komputerowa ( CT ), s ... Ogniska hiperintensywne w istocie białej obu płatów czołowych .. ognisko hiperintensywne nie ulegające wzmocnieniu pokontrastowemu. Proszę o pomoc Takie ogniska mogą występować u osób zdrowych, szczególnie jeśli brak nieprawidłowości w badaniu neurologicznym. Możliwe objawy to: zaburzenia funkc ...