Nerwy czaszkowe układ nerwowy obwodowy

neurologiczne.pl & nerwy czaszkowe układ nerwowy obwodowyObwodowy układ nerwowy .. nerwy czaszkowe rozpoczynają się na odpowiednich poziomach mózgowia. Ponadto połączone są z narządami zmysłów i służą do orientacji w przestrzeni, w procesie przyjmowania pożywienia, oddychania czy mówienia. Nerwy czaszkowe Nerw p ...