Malformacje naczyniowe tętnic Willisa

neurologiczne.pl & malformacje naczyniowe tętnic WillisaKrwotok podpajęczynówkowy .. malformacje naczyniowe, kokaina, amfetamina, nowotwór pierwotny lub przerzutowy. Za najczęstszą przyczynę krwotoku podpajęczynówkowego wymienia się tętniaki, które lokalizują się głownie w obrębie koła tętniczego Willisa lub w jeg ...