Lewodopa dystonia

neurologiczne.pl & Lewodopa dystoniaDystonie .. lewodopa, pochodne ergotaminy, antagoniści receptora dopaminergicznego, metoklopramid ). Natomiast postacie wczesnodziecięce powstają wskutek urazu okołoporodowego lub zaburzenia metabolicznego. Objawy dystonii Podczas wykonywania ...