śpiączka wątrobowa

neurologiczne.pl & śpiączka wątrobowaEncefalopatia wątrobowa .. śpiączki a nawet zgonu. Oceny zaburzeń dokonuje się przy pomocy pięciostopniowej skali. Stopień 0 - prawidłowy stan chorego Stopień 1 - splątanie, zaburzenia koncentracji, lęk, euforia, drżenie, zaburzenie rytmu dobowego Stopień 2 ...