Krwotok po punkcji

neurologiczne.pl & krwotok po punkcjiBadanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. krwotoku podpajęczynówkowego * stwardnienie rozsiane * choroba Creutzfeldta - Jakoba Przeciwwskazania punkcji lędźwiowej * zakażenie skóry nad kręgosłupem * wzmożone ciśnienie śródczaszkowe * guzy dolnego dołu czaszki * małopłytko ...