Hemibaliz

neurologiczne.pl & hemibalizBalizm i hemibalizm .. Hemibalizm Hemibalizm jest zaburzeniem ruchowym polegającym na obecności gwałtownych, bezcelowych i zamaszystych ruchów ( wyrzucanie kończyn ) ograniczonym do jednej połowy ciała. Najbardziej dotknięte są części bliższe kończyn ( ...