Genetyczne uwarunkowanie stwardnienia rozsianego

neurologiczne.pl & genetyczne uwarunkowanie stwardnienia rozsianegoStwardnienie rozsiane .. genetyczna, proces autoimmunologiczny i niekorzystne czynniki środowiskowe ( np. infekcje wirusowe ). Patogeneza stwardnienia rozsianego Za genetycznym uwarunkowaniem stwardnienia rozsianego przemawia fakt, iż u osób spokrewnionyc ...