Genetyczne stwardnienie rozsiane

neurologiczne.pl & genetyczne stwardnienie rozsianeStwardnienie rozsiane .. genetyczna, proces autoimmunologiczny i niekorzystne czynniki środowiskowe ( np. infekcje wirusowe ). Patogeneza stwardnienia rozsianego Za genetycznym uwarunkowaniem stwardnienia rozsianego przemawia fakt, iż u osób spokrewnionyc ... Dystonie .. genetyczne, a wtórne dystonie jako objaw różnych chorób mózgu ( udar, zakażenie, guz mózgu, stwardnienie rozsiane ) oraz przyczyny związane z przyjmowaniem leków ( lewodopa, pochodne ergotaminy, antagoniści receptora dopaminergicz ...