Elektroneurografia

neurologiczne.pl & elektroneurografiaBadania elektrofizjologiczne układu nerwowego .. Elektroneurografia Elektroneurografia jest badaniem oceniającym przewodzenie pobudzenia elektrycznego w nerwach obwodowych. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) A. Prusiński: Neurologia prakty ... Rdzeniowy zanik mięśni .. elektroneurografia, czyli badanie przewodzenia w nerwach ), w których obserwuje się tzw. odnerwienie przy prawidłowej szybkości przewodzenia. Można również oznaczać stężenie kinazy kreatyninowej ( enzym wytwarzany m.in. przez mięś ... Stwardnienie zanikowe boczne .. elektroneurografia, czyli badanie przewodzenia we włóknach ruchowych i czuciowych ). Natomiast w celu różnicowania choroby z innymi jednostkami chorobowymi wykonuje się rezonans magnetyczny ( MRI ). Leczenie stwardnienia zanikoweg ...